محصول نمونه 1

1,580,000 تومان

سایز: 12

گرم: 14

توضیحات کوتاه